Allah melarang kepada hambaNya untuk memiliki Sifat-sifatNya   Leave a comment

Mana’aka an tad da’iya maa laisa laka mimmaalilmakhluqiina afayubiihu laka an tadda’iya washfahu wahuwa robbul ‘aalamiin”

” Allah telah melarang (mencegah) kepadamu apa-apa yang bukan milikmu dari apa yang diberikan kepada semua makhluk. Apakah mungkin Allah membolehkan kamu menutupi sifat-sifatNya pada hal Dia Allah adalah Tuhan yang Memelihara, mengatur dan menjamin seisi alam”.

Sebaik- baik seorang hamba adalah mengakui serta menyadari akan sifat-sifatnya yang sangat lemah dan hina itu, misalnya miskin, lemah bodoh dan lain-lain.

Dan seburuk-buruk hamba adalah yang tidak menyadari akan sifat-sifat yang lemah itu, dia merasa mempunyai kekuatan, sombong dan lain-lain. PAdahal Allahlah yang mempunyai kekuatan sifat-sifat tersebut.

Maka tidaklah layak bagi seorang hamba untuk mengakui dirinya itu pandai, kaya, kuasa serta mempunyai kekuatan. Sebab sifat ini semua adalah miliknya Allah.

kita perhatikan firman Allah dalam sebuah hadits.

” Alkibriyaau ridaai wal ‘adhomatu izaarii faman naaza’anii waahidatan minhaa alqituhu fin naari”

Artinya:

“kesombongan itu pakaianKu (selendangKu), dan kebesaran itu sebagai sarungKu. Maka barangsiapa yang bersaing denganKu dalam salah satu sifat itu, niscaya akanKu lemparkan ke dalam neraka”.

 

“samudra ma’rifat”: Labib Mz, Maftuh ahnan CV Bintang Pelajar. bab CXXI hal 387

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: